• BIST 4.812,93
 • Altın 1213.449
 • Dolar 19.1728
 • Euro 20.8257
 • İzmir 17 °C
 • Ankara 9 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Balıkesir 18 °C
 • Bursa 13 °C
 • Gaziantep 7 °C
 • Trabzon 4 °C
 • Şanlıurfa 10 °C
 • Van -1 °C
 • Paris 14 °C

Yeni Kanuna Göre İşveren İle İş Yerlerinin Yükümlülükleri

Yeni Kanuna Göre İşveren İle İş Yerlerinin Yükümlülükleri
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulamaya girdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulamaya girmiş olması nedeniyle işverenlerin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınacak önlemler ve yerine getirilecek yükümlülükler acısından ileride cezalı duruma düşmemeleri için en kısa zaman gerekli çalışmaları yaparak eksikliklerini tamamlamaları gerektiği bildirildi.
30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmasına ilişkin; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik ile İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik olmak üzere 4 yönetmelik ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliği geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe girdi. 6331 sayılı Kanun’la daha önce 4857 sayılı Kanun’da yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerde 4857 Kanun kapsamından çıkartılarak 6331 sayılı Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilmeye alındı.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Çarşamba İlçe Temsilcisi Atila Tekcan yaptığı açıklamada 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgi aktardı. Tekcan, “Yapılan düzenleme ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir. Bu kanun kamu ve özel sektöre ait tüm (işçi sayısına bakılmaksızın) işlere ve iş yerlerine, faaliyet konularına bakılmaksızın, bu iş yerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın bütün iş kollarında işçi çalıştıran kamu ve özel sektör işverenlere, iş güvenliği sağılığı ve konusunda genel bir sorumluluk yüklemiştir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamayacak yerler; fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın faaliyetleri. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. Ev hizmetleri. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde bulunan iş yerleri.)”

KANUN NELER GETİRİYOR?

Atila Tekcan kanun hakkında şu bilgileri verdi: İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile herkes sağlıklı ve güvenle çalışma ortamı sağlanacak. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için iş yerlerinde yeni bir sistem uygulamaya konulacak. Her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri istihdam edilecek/Görevlendirilecek. İSG (İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar) profesyonellerine büyük bir sorumluluk yükleniyor. İşverene iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için alternatif çözümler uygulanabilecek. Bakanlık, küçük işletmelere İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma konusunda destek olacak. Çalışanlar sağlık gözetiminden geçmeden işe başlamayacak. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları etkin ve güncel olacak. Tüm iş yerleri acil durumlara karşı eylem planı hazırlanacak. İş sağlığı ve güvenliği, işyeri çalışanlarının katkı ve katılımıyla sağlanacak. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği için bilgi ve eğitim ile verilecek. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması halinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. Risk değerlendirmesinin yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacak. İş sağlığı ve güvenliği için çalışan işlerden temsilcisi seçilecek. Ulusal İSG (İş sağlığı ve güvenliği) Konseyinin kuruluş başlatılacak. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İş yerlerinin toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu sağlanacak. Kanunla uyumsuz davranışlara idari para cezası uygulanacak. Hayati tehlike tespitinde iş yerlerinde işin durdurulması sağlanacak. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için işletme kurulmadan gerekli önlem ve tedbir alınmış olacak.”

Yayımlanan 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile işverenlere iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması konusunda önemli sorumluluklar yüklediğini, aksi durumda yükümlülüğünü yerine getirmeyen iş yerlerine her bir işlem için bin TL ila 80 bin TL arasında para cezası yaptırımı öngördüğünü ifade eden Atila Tekcan, “Yasa iş yerlerinde istihdam edilen işçi sayısı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenen bir geçiş süreci içinde uygulamaya girecektir. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, (01 Temmuz 2014) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, (01 Temmuz 2013) Diğer iş yerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (01 Ocak 2013) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yayınlanan yönetmelikler kapsamında kapsamın da işverenlerin öncelikli olarak kendilerine bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir. Bizim önerimiz aşağıdaki şekilde bir çalışma yapılmasıdır” diye konuştu.

İŞ YERLERİNİN RİSK ANALİZİ VE İZLENECEK YOL HARİTASI

Öncelikli olarak iş yerlerinin ‘az tehlikeli iş yeri, tehlikeli iş yeri, çok tehlikeli iş yeri’ olup olmadığı konusunda sınıflandırılma yapması gerektiğini belirten Tekcan, “Bu sınıflandırma yapıldıktan sonra

risk değerlendirme raporunun hazırlanması, acil eylem planının hazırlanması, çalışanların eğitimlerinin tamamlanması, ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması, iş yeri çalışanları temsilci atamalarının yapılması, iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti yerine getirilmelidir. Yukarıda yer alan eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmaların 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile başlatılması ve en kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti ise yukarıda uygulama ve geçiş süreci belirtilen takvime göre kademeli bir geçiş sonrasında tamamlanmalıdır. Kanun, özellikle 6-7 ve 8.maddelerinde tüm işverenlerin iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır ilkesini benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, işverenler iş yerlerinin tehlike sınıfları dikkate alarak, çok tehlikeli iş yerlerinde A sınıfı, tehlikeli iş yerlerinde B sınıfı ve az tehlike iş yerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır” şeklinde konuştu.

İşverenin ve çalışanların yükümlüklerine değinen SMMMO Çarşamba İlçe Temsilcisi Atila Tekcan şöyle devam etti: “İşverenler çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bu yasa ile değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyecektir.

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olup ayrıca işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirmekle yükümlü olacaklardır.

Yasanın 7. maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre; kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on kişiden az çalışanı olanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri faydalanabileceklerdir. Bu iş yerlerinde Çalıştırdığı kişilerin sigortasını yaptırmadığı tespit edilen işverenlerden, yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek ayrıca Bu işverenler sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamayacaklar. (Bu desteğin SGK tarafından finanse edileceği, Maliye Bakanlığı’nın da görüşü alınarak bir yönetmelik çıkarılacağı, bu yönetmelikte uygulamaya ilişkin detayların yer alacaktır.)

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda olan işletmeler bu ihtiyaçlarını kendi bünyesinde çalışan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından alabilecekleri gibi OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) şirketleri şirketlerinden hizmet alarak da yerine getirebilirler. (Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilecektir.)"

İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

"Bakanlığın işçi sayısını tespit ederken şubeleri olan şirketlerin, her şubesinin ayrı ayrı mı yoksa toplu olarak mı dikkate alınarak işçi sayılarının tespitinin yapılacağı konusunda net bir açıklama yapmadığı sürece işçi sayısının tespitinde iş yerlerinin sigorta sicil numarasını dikkate alınarak merkez/şube ayrımı yapılmaksızın her bir iş yerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. (4857 sayılı Kanun madde 30-İşçi sayısının tespitinde aynı işverenliğin aynı il sınırları içerisindeki iş yerlerinde çalıştırılan işçi sayısı toplamı esas alınmaktadır.)”

Atila Tekcan açıklamasını şöyle tamamladı: “Ülkemizde önemli bir sorun olan iş kazası ve meslek hastalıklarının özelikle 2012 yılında iş kazalarında meydana gelen ölümlü kazalarının 120 kişi civarında olduğu bu tür olumsuzların kaza olmaktan çıktığı önlenemeyen cinayet haline dönüştüğü dikkate alındığında çalışma hayatındaki bu eksikliği ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile düzenlenen 6331 sayılı Yasa’nın 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile uygulamaya girmiş olması nedeni ile işverenlerin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınacak önlemler ve yerine getirilecek yükümlülükler acısından ileride cezalı duruma düşmemeleri için en kısa zaman gerekli çalışmaları yaparak eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. İlgili kurumların da işverenleri bu konuda en kısa zamanda bilgilendirmek zorundadırlar.”

Bu haber toplam 5299 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
yorum amacının dışında ticari reklam veya siyasi propaganda içerikli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 OSGB Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim